Aanscherpen controle isolatiematerialen

Vanuit de thermische verwerkers van bedrijf- en residuafval wordt de hele sector geconfronteerd met verscherpte acceptatie-eisen. Bij aanleveringen bij de afvalverbrandingsovens worden vrachten verscherpt gecontroleerd op de aanwezigheid van isolatiematerialen zoals glas- en steenwol en piepschuim (EPS). Deze materialen verstoren het verbrandingsproces dermate dat deze materialen geweerd worden. Dit betekent concreet dat wanneer deze materialen in het brandbaar afval worden aangeboden deze vrachten afgekeurd en geretourneerd worden. Gevolg van deze ontwikkeling is dat uw vrachten kritisch beoordeeld zullen worden op de aanwezigheid van isolatiematerialen. Isolatiematerialen kunnen separaat aangeleverd worden en zullen een andere verwerkingsroute krijgen als het reguliere bouw- en sloopafval (BSA). Isolatiematerialen die (op)gemengd zijn in het BSA zullen worden afgekeurd. We realiseren ons terdege dat dit vervelend voor u kan zijn, maar vragen begrip voor bovengenoemde maatregelen door verwerkers van bouw- en sloopafval.