Afvalstoffenbelasting licht gestegen in 2020

Bron: AfvalOnline 

De belasting op het storten en verbranden van afval is met de ingang van het nieuwe jaar verhoogd. Per ton zijn aanbieders van afval ongeveer een halve euro extra kwijt.

De afvalstoffenbelasting is per 1 januari 2020 zoals ieder jaar geïndexeerd. Het tarief voor storten en verbranden van afval komt daardoor uit op 32,63 euro per ton. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vorig jaar steeg de belasting nog van 13,21 euro per ton naar 32,12 euro per ton om het storten en verbranden van afval verder te ontmoedigen.

Nieuw dit jaar is dat de afvalstoffenbelasting ook afgedragen moet worden voor buitenlands afval dat naar Nederland wordt toegebracht. Eind vorig jaar is dit geregeld met de publicatie in het Staatblad van een wijziging van de Wet belastingen op millieugrondslag. 

De totale inkomsten uit de afvalstoffenbelasting in 2020 begrootte het kabinet op Prinsjesdag op 233 miljoen euro. Dat is 45 miljoen euro meer dan in 2019. Het verschil zit hem in de extra inkomsten uit het heffen van belasting op buitenlands afval (37 miljoen euro) en de indexatie van de belasting (8 miljoen euro).