Call rond kunststoffen focust op kansen voor circulariteit

Een nieuwe 'call' binnen de Nationale Wetenschapsagenda focust op kansen voor circulariteit zowel in de gebouwde omgeving als voor de kunststofindustrie.

Regieorgaan SIA, NWO en TNO lanceren in februari een call binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het gaat om een onderzoeksprogramma met als doel om transdisciplinaire samenwerking te realiseren binnen de NWA-route ‘Circulaire Economie’. Het programma wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de Ministeries Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Het doel is om te komen tot twee onderzoeksprojecten die concrete stappen voorwaarts bieden in de transitie naar een circulaire economie. In de projecten worden fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek verbonden aan vragen uit de praktijk. De inhoudelijke focus van de call ligt op de ‘circulariseerbaarheid’ van kunststoffen en de gebouwde omgeving.
Binnen de door het Ministerie van OCW geïnitieerde Startimpuls van de Nationale Wetenschapsagenda in 2017 waren middelen gereserveerd voor extra initiatieven rondom de Nationale Wetenschapsagenda in samenwerking met vakdepartementen. Het onderzoeksprogramma Circulaire Economie is hiervan een van de resultaten. Bron: afvalonline.nl