Circulaire innovaties integraal benaderen

Ton Bastein (TNO): 'Circulaire innovaties integraal benaderen'
De circulaire economie is méér dan recycling. Het is dan ook opvallend dat het Rijksbrede programma 'Nederland circulair in 2050' zich voornamelijk daartoe beperkt, als het gaat om het formuleren van concrete doelen.Dat stelt Ton Bastein, senior scientist op het gebied van Circulaire Economie en Resource Efficiency bij TNO in de blog TNOTIME. In opdracht van de overheid heeft TNO kritisch gekeken naar het Rijksbrede programma. Daaruit bleek dat de tussendoelstelling van de overheid, 50 procent reductie van primaire grondstofbehoefte in 2030, haalbaar is. Bastein benadrukt dat de Circulaire Economie echter veel meer inhoudt dan recycling en integraal moet worden benaderd.
8 februari 2018 - bron: Agro-Chemie