Verduurzamen

We verduurzamen bedrijfsvoeringen
Voor verbeteringen binnen het productieproces schrikken we niet terug. Met onze expertise en ons verbeter-DNA zijn we uitstekend toegerust om sec afvalstromen dan wel gehele bedrijfsprocessen op een duurzamer spoor te zetten. We hadden het eerder al over de kansen in de bewegende markt. Die kansen zijn in één woord samen te vatten: verduurzamen. En daarmee bedoelen we meer dan het inzetten van een perscontainer of het verminderen van het aantal gereden kilometers.

Toekomstgericht stappenplan

Rondo realiseert liever een matrix waarbij iedere afvalstroom binnen jouw bedrijf volledig wordt hergebruikt. Toekomstmuziek of toekomstgericht? Wij geloven in het laatste. Ons team van specialisten gaat graag aan de slag om dat te bewijzen. Hiervoor ontwikkelen we een uitvoerbaar stappenplan zodat jouw bedrijf écht kan verduurzamen met het oog op de toekomst.